Gesù disse :
  CHI CREDE IN ME HA VITA ETERNA
Salutul Bisericii pentru
                            vizitatorii nostri :
  Dumnezeul pacii sa va sfinteasca EL insus pe deplin;
       si: duhul vostru, sufletul vostru si trupul vostru, sa fie
       pazite intregi, fara prihana la venirea Domnului nostru
       Isus Hristos.
    Celce v’a chemat este credincios si va face lucrul acesta.
                                         1 Tesaloniceni 5, 23-24